Organmassage

Med denne behandling sættes der gang i bevægelsen i de indre organer. For at de kan fungere optimalt, skal de kunne bevæge sig frit i forhold til hinanden. Samtidigt kan der med organmassage sættes gang i et mere naturligt flow i fordøjelsen. Fordøjelsen har betydning for vores sundhed og vores livskvalitet. Derudover er tarmen vores anden hjerne. Den har sit eget nervesystem, det enteriske nervesystem. Et netværk af neuroner, som taler sammen med hjernen, bl.a. via vagusnerven. I tarmsystemet produceres 80-90 % af kroppens seretonin, vores naturlige lykkehormon. En tarm der ikke fungerer optimalt, kan påvirke produktionen af seretonin og dermed også vores følelser i en negativ retning.

Vores organer kan påvirkes negativt af følgende:

  • Uforløste følelser
  • Stress
  • Dårlig kropsholdning
  • Operationer
  • Inaktivitet
  • Sygdomsforløb
  • Usund kost m. m.

Jeg anbefaler mindst 3 behandlinger, da vi kommer mere i dybden for hver behandling. I starten gerne med 1-2 ugers mellemrum.

Denne behandling frarådes hvis du er gravid, bruger spiral, er nyopereret, ved tarmslyng, tarmkræft og brok eller hvis du er i starten af din menstruationsperiode.

Du bedes tage 2 håndklæder med til behandlingen.

Bestil tid til organmassage her.